ALTINEKİN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRLİ SÜRELİ
PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN
 
İşin Süresi: Belirli Süreli Sözleşmeli
İstenilen İş Gücü Süresi: 6 ay
Kadro Unvanları: Geçici Sözleşmeli Personel (3 Bayan Personel)
1 – ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2 – Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4 – Adli sicil kaydı bulunmamak.
5 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
I. Geçici Personel Alımı İçin Özel Şartlar:
a.      Altınekin ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
b.      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
c.     Yaşlı, hasta bakımı ve ev temizliği sertifikalarından birisine sahip olmak, konusunda yeterli tecrübe, bilgi ve yeteneğe sahip olmak.
 
C) YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERE AİT GENEL BİLGİLER
a.      Alınacak personellere net asgari ücret tutarında ödeme yapılacaktır.
b.    Geçici personeller proje süresi boyunca hafta içi her gün Vakfımız tarafından belirlenmiş yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine giderek gerekli temizliklerinin yapılması, evde yemeklerinin yapılması gibi iş ve işlemleri yapacaklardır. Ayrıca Vakıf Başkanı ve Vakıf Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getireceklerdir.
 
2 –ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
“Adayların Vakıf Müdürlüğüne Teslim Etmeleri Gereken Belgeler”
a.       Özgeçmiş ve varsa iş deneyim belgesi
b.       Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği
c.       Diploma veya mezuniyet belgesi
ç.      Ev hizmetleri Kursu sertifikasına sahip olmak
d.     Adli sicil belgesi
e.     Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf
f.     Çalışmaya engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (Sadece işe alınacak adaylardan istenecektir.)
 
3– MÜLAKATA BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BELGELER
a.      Başvuruda bulunacak adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte 05.12.2016 -12.12.2016 tarihleri arasında son gün olan 12.12.2016 tarihi mesai bitimi olan saat 17:00’ a kadar Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ölmez Mah. Hastane Cad. No.31/G Altınekin/KONYA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b.     Başvuru sırasında kurumumuz tarafından adayların belgeleri inceledikten sonra eksik belgesi olanlar veya aranan niteliklere uymadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
c.    Tüm adaylara evraklar kontrol edilip teslim alındıktan sonra vakıf personeli tarafından  “Evrak Teslim Alındı Belgesi” verilecektir.
d.    Mülakat tarihi, adaylara daha sonra Vakfımız tarafından bildirilecektir.
e.    Evrak vb. eksiği olmayıp ta mülakata hak kazanan adayların listesi 13.12.2016 tarihinde Altınekin Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ilan panosunda ve Kaymakamlığımız sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.        
f.    Vakfımız personel alıp almamakta veya ilana çıkılan personelin bir kısmını almakta serbesttir.
g.   Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar mülakatı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi başvuruları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak ve alacak talep edemezler.
4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Proje kapsamında Belirli Süreli Geçici Sözleşmeli personel olarak yapılan başvurular Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince değerlendirilecektir. 
b) Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir.
c) Adaylar Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından genel kültür, genel yetenek, vb. hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacak, adaylar değerlendirilirken kişilik özellikleri, liyakat, uygun biçimde giyinme, kendini ifade etme yeteneği, algılama yeteneği, özgüven, yaşlı, hasta bakımı ve ev temizliği konusunda yeterli tecrübe, bilgi ve becerisi vb. gibi özellikler dikkate alınacaktır.
d) Mülakattan sonra işe alınacak personeller için Vakıfların belirli süreli sözleşmeli personel ile ilgili EK-(III/B)‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.
e) Verilen süre içinde başvurmayan, başvurusu kabul edildikten sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecektir. 
f) İşe başlayan geçici sözleşmeli personelin 6 aylık proje süresi içinde işini yapmaması, görevini aksatması gibi durumlarda Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından iş sözleşmesi proje süresi dolmadan sözleşmeyi ihbarsız ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir.
  MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Müracaat yeri Altınekin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ölmez Mah. Hastane Cad. No.31/G Altınekin/KONYA SYD Vakfı : (332) 631 21 89
 
Müracaat  tarihleri :05.12.2016 – 12.12.2016tarihleri arasındadır.
 
Evrak Teslim Tarihi:05.12.2016 tarihinde başlayıp, 12.12.2016  tarihinde saat 17:00 ' de sona erecektir.                                                                                                            
 
İLGİLİLERE  İLANEN  DUYURULUR....
 
İbrahim ŞENKON
Kaymakam
Vakıf Başkanı