İLÇE ÇOCUK KORUMA KURULU BAŞKANLIĞI 2018 YILI İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
 
 
         5395 Sayılı Çocuk Kanunu ve bu kanuna göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması  Hakkındaki Yönetmeliğin 21. maddesi gereğince oluşturulan İlçe Koordinasyon Kurulu 09.03.2018  Cuma günü saat 10,00’da Kaymakam Kübra TEYMUR Başkanlığında; Belediye Başkanı Muharrem DERE, İl Çocuk Koruma Kurulu Sekreteri Osman AKKAYA, Sosyolog Esma KOZANALI, Cihanbeyli Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet KOCAKER, İlçe Emniyet Amiri M.Hakan TANUR, İlçe Jandarma Komutanı Muttalip ŞAHİN, İlçe Milli Eğitim müdürü Ayhan YAPAR ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mevlüt Kutay AKKAYA’nın katılımıyla Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
      İl Çocuk Koruma Kurulu Sekreteri Osman AKKAYA sunumunda kurul üyelerine; 5395 Sayılı Yasanın içeriği, uygulanması ile Merkez, İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarının çalışmaları amaçları hakkında bilgi verdi. Çocukların koruyucu ve destekleyici tedbirlerle nasıl korunacağı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Esma KOZANALI da; Çocuk için danışma, eğitim, bakım, sağlık ve barınma tedbirleri hakkında kurul üyelerine ve katılımcılara bilgi verdi. Cihanbeyli Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet KOÇAKER de, Sosyal hizmet merkezlerinin çalışma esasları, 2828 Sayılı Kanun ile evde bakım hizmetleri, raporların değerlendirilmesi ve alan çalışmaları hakkında bilgi verdi.